minkštagalvis

minkštagalvis
2 minkštagal̃vis,adj. (2) 1. menkos galvos, menko proto: Minkštagal̃vis žmogus Dglš. 2. lengvai valdomas: Minkštagal̃vis arklys Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • minkštagalvis — minkštagal̃vis, minkštagal̃vė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • minkštagalvis — 1 minkštagal̃vis, ė smob. (2) DŽ, minkštagalvis (1) kas menkos galvos, minkštaprotis: Tokių minkštagalvių nedaug teatsiras, kurie patys to nesuprastų rš. Minkštagalvis esi, minkštagalviškai ir darai Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minkštagalviškas — minkštagal̃viškas, a adj. (1) žr. 2 minkštagalvis 1. minkštagal̃viškai adv.: Kad nebūtum kvailas, tai minkštagal̃viškai nedarytai Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minkštakiaušis — 2 minkštakiaušis, ė smob. (1) kas menko proto, minkštagalvis: Gal tik vienas jų brolis protingas, o kiti tai visi minkštakiaušiai Ds. Eik tu, minkštakiauši, tu nieko nesupranti! Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minkštakošis — minkštakõšis, ė smob. (2) 1. Jnš, Tj kas minkšto, silpno būdo, greit nusileidžia, bailus: Gecevičius pirmą kartą pasiuto ir pasirodė ne minkštakošis Vaižg. 2. žr. 1 minkštagalvis: Tokį kaip tu, minkštakõšį, reikia vežti į Kalvariją (į pamišėlių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minkštgalvis — minkštgal̃vis, ė adj. (2) žr. 2 minkštagalvis 1: Nemačiau dar tokio minkštgalvio žmogaus rš. Žmogus doras, bet toks minkštgalvis, kad tų lapės žodžių nė praste nesuprato (ps.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”